Avatar
Байршуулсан : joe88
Огноо : 06/11/2024 1 months ago

Хумсны салонд ажилтан авна (туршлагагүй байж болно, техникийг эхнээс нь бүгдийг нь сайн зааж өгнө). Цэвэр, тав тухтай, найрсаг хамт олонтой хумсны салон 20-50 насны эмэгтэй хүн авна. Дараах дугаараар текст бичнэ үү, баярлалаа!

Хумсны салонд ажилтан авна (туршлагагүй байж болно, техникийг эхнээс нь бүгдийг нь сайн зааж өгнө). Цэвэр, тав тухтай, найрсаг хамт олонтой хумсны салон 20-50 насны эмэгтэй хүн авна. Дараах дугаараар текст бичнэ үү, баярлалаа!

contact

Comment about this Ads

Please Enter your name!
Please enter your comment!
Comments Added Successfully!

Related Ads

Irlee Live Chat